keskiviikko 14. tammikuuta 2015

Mutkia matkassa Ruotsissa

Vuoden vaihteen kiireet ja lomat takana. On taas aika herättää blogi horroksesta.

Kirjoitin lokakuun lopussa Ruotsin susipolitiikan uusista käänteistä. Ruotsi oli juuri vahvistanut uuden susikannan hoitosuunnitelman, jonka mukaan susikannan suotuisa suojelutaso olisi 270 sutta. Hoitosuunnitelman mukaan, kun susikanta ylittäisi tämän tason, voisi ympäristövirasto (naturvårdsverket) delegoida susien kannanhoidollisten lupien myöntämisen lääninhallituksille. Varmistaakseen, että aiempien vuosien ympäristöjärjestöjen valitukset eivät enää estäisi metsästyksen aloittamista, edellinen hallitus oli vielä tehnyt asetusmuutoksen, jonka mukaan näistä lääninhallituksien päätöksistä ei  voisi valittaa tuomioistuimiin, vaan ainoastaan hakea oikaisua ympäristövirastolta. Viraston päätöksestä ei asetuksen mukaan voisi enää valittaa eteenpäin.

Totesin blogin lopussa, että "Nähtäväksi jää kuinka monta laumaa tai kuinka monta sutta Ruotsissa metsästetään ensi talvena. Vai metsästetäänkö lainkaan? Sen verran kiemuraista on susipolitiikka ollut Ruotsissakin, että on vaikea uskoa, että näin helpolla pääsisi."
 
Delegointipäätöksen valmistelu aloitettiinkin ympäristövirastossa samantien, sillä Ruotsin susikanta on yli 370 yksilöä.

Ympäristövirasto päätti 30.10. sallia kolmelle läänille oikeuden sallia susien kannanhoidollisen metsästyksen. Virasto asetti lääninhallituksille tietyt ennakkoehdot. Metsästyksen sai sallia vain tiheän susikannan alueella, jollei ole muuta tyydyttävää ratkaisua, eikä metsästys vaarantaisi susien suotuisaa suojelutasoa. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että lääninhallitusten päätöksillä susikanta ei saisi laskea Ruotsissa alle 270 yksilön.

Päätös aiheutti voimakasta vastustusta. Julkisuudessa spekuloitiin jopa 90 suden lupamäärillä. Tutkija, jonka aineiston pohjalta Ruotsi oli asettanut suotuisan suojelun tason, kritisoi tutkimuksensa hyödyntämistä tässä tarkoituksessa. 

Kolme lääninhallitusta salli joulukuussa alueellaan susien kannanhoidollisen metsästyksen. Värmlannin lääninhallitus salli enintään 24 suden, Örebron lääninhallitus enintään 12 suden ja Taalainmaan lääninhallitus kahdeksan suden metsätyksen. Yhteensä Ruotsissa oli siis määrä sallia 44 suden metsästys tänä talvena.
 
Kolme luontojärjestöä vaati lääninhallitusten päätöksistä oikaisua ympäristövirastolta. Virasto käsitteli oikaisuvaatimukset Värmlannin ja Örebron läänien osalta 5.1. todeten lääninhallitusten päätökset perustelluiksi. Valituskiellosta huolimatta järjestöt valittivat hallinto-oikeuteen viraston lopulliseksi tarkoitetusta päätöksestä.

Kun susien metsästyksen piti alkaa perjantaina 9.1 näiden kahden läänin alueella, hallinto-oikeus monien yllätykseksi ja valituskiellosta huolimatta päättikin ottaa valitukset käsittelyyn ja esti torstaina iltapäivällä 8.1. metsästyksen. Oikeuden tulkinta oli, että Ruotsin metsästysasetuksen valituskielto oli Århusin sopimuksen ja EU-oikeuden vastainen.

Näiden kahden läänin alueella asuvien ja susien läsnäolosta haittaa kokevien asukkaiden ja metsästäjien reaktiot olivat epätoivoiset. Kun siis susijahdin oli määrä alkaa perjantaina, niin torstaina myöhään iltapäivällä jahti estettiin.

Kuten kirjoitin, emme olleet vielä nähneet kaikkea.

Voi muuten olla, ettemme vieläkään ole kaikkea nähneet, sillä 13.1. julkaistun EY:n tuomioistuimen ratkaisun mukaan - ainakin Ruotsin metsästäjäjärjestön mukaan - vastaavassa tapauksessa olisi todettu, että Århusin sopimus ei ole suoraan sovellettavaa oikeutta, joten siihen ei voisi vedota ohi kansallisen lainsäädännön. Lisäksi tuomioistuin totesi, että valitusinstanssin ei välttämättä Århusin sopimuksen mukaan tarvitse olla tuomioistuin. Sopimuksen mukaan tuomioistuimen lisäksi asian saisi saattaa uudelleen käsittelyyn myös muussa laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa elimessä. 

Näyttäisi siltä, että Ruotsin susipolitiikka on mennyt perin monimutkaiseksi varsinkin kun, Taalainmaan läänin lääninhallituksen susipäätökset ympäristövirasto kumosi luontojärjestöjen oikaisuvaatimuksen johdosta 12.1. 

Neuvotteleva virkamies Sami Niemi

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti