tiistai 4. marraskuuta 2014

Urosteeren talvimetsästyksen mahdollisuus avattiin


Metsäkanalintujen hoitosuunnitelmassa linjattiin, että teeren metsästysaikaa joustavoitetaan sallimalla runsaiden kantojen vuosina tiheimpien kantojen alueilla metsästysjakso myös talvella niin, että nopeasti runsastuvien kantojen tarjoamia metsästysmahdollisuuksia pystyttäisiin hyödyntämään. Teerikanta on kasvanut voimakkaasti 2000-luvun aikana eli metsästys ei ole verottanut sitä liikaa. Kasvanutta kantaa halutaan nyt hyödyntää myös metsästyksessä sallimalla urosteeren talvimetsästys runsaiden kantojen vuosina.

Valtioneuvosto muutti lokakuussa metsästysasetusta niin, että urosteeren metsästys on sallittua 1.-20.1. välisenä aikana Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon maakunnissa sekä Lapin maakunnassa lukuun ottamatta Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntia. Tarkoitus on sallia näillä alueilla urosteeren talvimetsästys tammikuussa sellaisina vuosina, jolloin teeriä on esiintynyt laskennoissa runsaasti. 

Koska metsästyksen vaikutusta metsäkanalintujen kantoihin ei tunneta täysin, metsästyksessä on noudatettava varovaisuusperiaatetta, jotta aallonpohjaa ei pitkitetä liian voimakkaalla verotuksella. Siksi kantojen runsaudenvaihteluun pitää reagoida metsästyksen säätelyllä aiempaa nopeammin, mikä merkitsee, että tuoreiden laskentatietojen pitäisi olla käytettävissä säätelypäätöksiä tehtäessä. Tämä on mahdollista, sillä maa- ja metsätalousministeriö voi antaa asetuksen metsästyksen kieltämisestä tai rajoittamisesta elokuussa valmistuvien riistakolmiolaskentojen tulosten perusteella.

Talvinen metsästys kohdistuisi syksyiseen metsästykseen verrattuna enemmän kannan tuottavaan osaan. Siksi talvimetsästyksen sallimisen yhteydessä linjattiin, että se olisi kiellettävä metsästyslain 38 § nojalla maa- ja metsätalousministeriön asetuksella, mikäli kannan tiheys laskisi pitkän aikavälin keskiarvon alapuolelle, tai kannan kääntyessä laskuun. Samalla tavoin varovaisuusperiaatteella talvinen metsästys olisi kiellettävä ministeriön asetuksella, mikäli joltakin alueelta ei saataisi riittävän kattavaa laskentatietoa kannan tilasta.

Maa- ja metsätalousministeriö on nyt marraskuun alussa lähettänyt lausuntokierrokselle asetusluonnoksen, jossa esitetään, että urosteeren talvimetsästystä ei vielä sallittaisi tammikuussa 2015, johtuen kuluneen kesän riistakolmiolaskentojen tulosten perusteella havaitusta kehnosta pesimämenestyksestä. 

Urosteeren talvimetsästyksen edellytyksenä olevat kriteerit, joita tarkastellaan riistakeskuksen toiminta-alueiden tasolla, ovat seuraavat:
1) kanta on pitkän ajan keskiarvoa tiheämpi (10 vuoden keskiarvo);
2) kanta on kasvussa edelliseen vuoteen verrattuna;
3) laskettujen riistakolmioiden määrä on vähintään 80 % tavoitemäärästä.
 
Kullakin riistakeskuksen alueella tulee täyttyä kaikki kolme kriteeriä, jotta talvimetsästys voitaisiin sallia, eikä sitä kiellettäisi varovaisuusperiaatteella kyseisellä alueella. Teerikanta laski tänä vuonna lähes koko maassa. Koska laskentatulosten perusteella millään alueella kaikki talvimetsästyksen sallimisen edellyttämät kolme kriteeriä eivät täyty, on varovaisuusperiaatteella urosteeren talvimetsästys tänä metsästysvuonna kiellettävä kaikilla alueilla.   

Riistakolmiotietojen käyttäminen tuoreeltaan metsästysaikojen säätelypäätöksissä on lisännyt motivaatiota laskentoihin. Tänä vuonna RKTL avasi sähköisen riistakolmiolaskentojen palautuspalvelun riistakolmiot.fi. Sen kautta palautettiin jo heti 70 prosenttia laskentatuloksista. Palvelusta on saatu hyvää palautetta.

Lausuntokierrokselle lähetetty esitys MMM:n asetukseksi koskien teeren metsästyksen kieltämistä tammikuussa 2015: 

Esityksen perustelumuistio:

Ylitarkastaja Janne Pitkänen 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti