perjantai 27. kesäkuuta 2014

Saaliskiintiöt lausuntokierrokselle – hallin metsästykseen muutoksia

Ministeriö lähetti lausuntokierrokselle ensi metsästysvuoden suurimmat sallitut saalismäärät hallin, itämeren norpan, saukon sekä euroopanmajavan metsästykseen.

Metsästysmäärät ehdotetaan pidettäväksi viime vuoden tasolla. Oleellinen muutos on nyt kuitenkin tulossa hylkeen metsästykseen, sillä hallin metsästyksessä siirrytään alueelliseen kiintiön nojalla tapahtuvaan metsästykseen. Valtioneuvosto hyväksyi kesäkuun alussa metsästysasetuksen muutoksen niin, että hallin eli harmaahylkeen metsästykseen ei enää tarvita pyyntilupaa, vaan metsästys on rajoitettu alueellisella kiintiöllä. Kanta onkin ollut edelleen kasvussa, sillä vuoden 2013 Itämeren hallilaskennassa saatu tulos, noin 29 500 hallia, on kaikkien aikojen ennätys. Koska lentokoneella tehtävässä laskennassa ei koskaan nähdä kaikkia hylkeitä, vaan arviolta 60-80 % hylkeistä, vastaa laskennassa nähtyjen hylkeiden määrä yhteensä 37 000-50 000 hallin kokonaiskantaa Itämeressä.

Jatkossa metsästäjän on ilmoitettava saaliiksi saadusta hallista Suomen riistakeskukselle viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun halli on saatu saaliiksi. Kiintiön tultua täyteen Suomen riistakeskuksen on määrättävä hallinmetsästys kannanhoitoalueella lopetettavaksi. Tämä vähentää byrokratiaa ja joustavoittaa vahinkoja aiheuttavien yksilöiden pyyntiä.


Nyt lausunnolle lähetetyssä halliasetuksessa sallittaisiin yhteensä enintään 1050 hallin metsästys kaikkien mereen rajoittuvien maakuntien alueella. Sallitut saalismäärät on kohdennettu kannanhoitoalueiden mukaan, jotka on määritelty Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelmassa. Eri alueille asetetut enimmäismäärät hallin metsästykselle ovat seuraavat: Perämeren-Merenkurkun alueella 683, Lounais-Suomen kannanhoitoalueella 273 ja Suomenlahden kannanhoitoalueella 94 hallia. Määrä on sama kuin viime vuonna.

Itämerennorpan osalta Perämerellä sallittaisiin enintään 30 itämerennorpan metsästys kalastusvahinkojen vähentämiseksi ja ainoastaan poikkeusluvalla. Määrä on sama kuin viime vuonna. Itämerennorpan vahinkoperusteiset poikkeusluvat myöntää Suomen riistakeskus, joka vastaa myös metsästyksen seurannasta.

Saukon metsästys olisi sallittua ainoastaan poikkeusluvalla. Viime vuoden tavoin pyydettävien saukkojen määrä saa olla enintään 55 saukkoa. Euroopanmajavia saisi metsästää pyyntiluvilla enintään 250 yksilöä Satakunnan maakunnassa ja Pirkanmaan maakuntaan kuuluvien Kihniön, Parkanon, Ikaalisten, Hämeenkyrön ja Sastamalan kuntien alueella. Muualla voidaan myöntää ainoastaan poikkeuslupia erittäin merkittävän vahingon estämiseksi, mikäli muuta tyydyttävää ratkaisua ei löydy. Esitykset perustuvat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ajantasaisiin kanta-arvioihin.

Asetus itämerennorpan metsästyksestä
Asetus saukon metsästyksestä
Asetus euroopanmajavan metsästyksestä

Ylitarkastaja Janne Pitkänen


1 kommentti:

  1. Hallikiintiötä säädettäessä kannatta kyllä ottaa huomioon lupajärjestelmän muutos eikä antaa automaattisesti viime vuosien kokoista kiintiötä.

    VastaaPoista