keskiviikko 30. huhtikuuta 2014

Ahman hoitosuunnitelma viimeistelyssä

Lähetimme viime vuoden lopussa luonnoksen ahman hoitosuunnitelmaksi lausuntokierrokselle. Lausuntoaika päättyi helmikuun puolessa välissä. Olemme nyt viimeistelleet hoitosuunnitelmaa lausuntojen sekä viime vuoden lopussa valmistuneen suurpetopolitiikan kehittämisarvioinnin huomioiden ja suositusten pohjalta.

Lausuntoja annettiin kaikkiaan 31. Kuten voi hyvin arvata, lausunnonantajien näkemykset olivat keskenään varsin vastakkaiset. Osalle lausunnonantajista ehdotettu ahman reviireihin perustuva korvausjärjestelmä oli mahdoton hyväksyä. Toisille se taas oli kannatettavin ehdotus. Näille jälkimmäisille lausujille puolestaan vahinkoa aiheuttavien ahmayksilöiden metsästyksen salliminen oli myrkkyä, kun taas toisille se oli se tervetullein ehdotus. Ehkä yllättävintä oli kuitenkin se, että ahmayksilöiden siirtäminen poronhoitoalueen vahinkoalueilta Metsä-Suomen kannanhoitoalueelle sai kaikkein vähiten vastustusta edellyttäen, että siirroille löytyy vastaanottavilta alueilta riittävästi hyväksyntää.

Pyrimme nyt muokkaamaan toimenpiteistä kokonaisuuden, joka olisi mahdollisimman monen intressitahon kannalta hyväksyttävissä. Helppo tehtävä se ei ole. Tehtävää voi kuitenkin jonkin verran edesauttaa se, että keskeisten toimenpiteiden taustalla olleet olosuhteet ovat talven aikana muuttuneet.

Luonnos ahman hoitosuunnitelmaksi viimeisteltiin tilanteessa, jossa ahman aiheuttamat vahingot olivat kehittymässä kaikkien aikojen pahimmiksi. Vuoden 2013 ahmavahingot  nousivat peräti 3558 poroon.  Näistä lähes 70 prosenttia aiheutui kolmen pohjoisimman kunnan alueella. Tänä vuonna ahman aiheuttamat vahingot ovat kääntyneet merkittävään laskuun. Koko poronhoitoalueella tämän vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden ahmavahingot ovat 44 prosenttia pienemmät kuin viime vuonna samaan aikaan. Erityisesti juuri kolmen pohjoisimman kunnan alueella vahingot ovat tulleet alas. Oheisesta kuvasta näkee miten merkittävää tämä ahman aiheuttamien porovahinkojen vähentyminen on ollut juuri tuolla alueella.Kun huhtikuunkin vahinkokertymä näyttää vahvistavan tämän positiivisen kehityksen, on kaikkein kovin paine ripeisiin toimenpiteisiin hellittämässä. Ensinnäkin tämä ahman aiheuttamien vahinkojen voimakas vuosittainen vaihtelu tarkoittaa sitä, että ahman reviireihin perustuvasta korvausjärjestelmästä voisi tosiaan olla vaikea luoda oikeudenmukaista ja toimivaa järjestelmää. Toisaalta aivan samanlaista painetta sallia ahman metsästys ahman aiheuttamien vahinkojen vähentämiseksi ei taida sittenkään olla kuin viime vuoden lopulla näytti.

Meillä on siis hyvät edellytykset ottaa hoitosuunnitelman viimeistelyssä ristikkäiset näkemykset huomioon. Vaikka vahinkokehitys on ollut suotuisa, niin ahman aiheuttamia porovahinkoja tullaan silti todennäköisesti korvaamaan enemmän kuin minkään muun suurpedon aiheuttamia vahinkoja. Ja sille meidän on voitava tehdä jotain.

Sami Niemi, neuvotteleva virkamies

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti